+420 257 329 413

Teplice – Zámecké náměstí

Jedná se o zděný dům situovaný v řadové zástavbě. Dům se nachází v historickém centru města Teplic na Zámeckém náměstí. Původní objekt pochází z roku 1889. Hlavní stavební úpravy byly postupně prováděny v letech 1933,1936,1977až 2002. V roce 2006 proběhla generální rekonstrukce včetně zvýšení budovy o 1 patro včetně zateplení a nového plynového topení. V současné době jsou veškeré kancelářské prostory pronajaty Finančnímu úřadu.

Technická kategorie užití jednotka údaj
Celková plocha m2 335
Zastavěná plocha m2 269
Využitelná plocha m2 452
Z toho:    
kanceláře m2 339
prodejna m2 113

Jedná se o administrativní budovu, která je celá pronajata FÚ Teplice.

LV číslo: 3994
Okres: 3509 Teplice
Obec: 567442 Teplice
Katastrální území: 766003 Teplice

Údaje v LV

Parcel. č. Užití dle LV Výměra m2
232/1 Zastavěná plocha a nádvoří 335

Kontaktní osoba: Alena Horská

257 329 413

Další nemovitosti z portfolia