+420 257 329 413

Teplice - Modlanská

STIMB Teplice – SOMET je rozsáhlý výrobní areál v okrajové části města Teplice. V areálu firmy je celkem 34 objektů, okružní komunikace a dostatek parkovacích a manipulačních ploch. Předností areálu je jeho poloha na okraji města a dobré napojení na silniční síť včetně spojení se SRN, hraniční přechod – 13 km. Vlastní areál byl postaven letech 1939 až 1943 jako pobočka firmy Karl Weiss Jena a vyráběl optické přístroje a přesná měřidla. V této tradici pokračuje naše sesterská firma TEMOS TOOLS jako výrobce přesných měřidel pro potřeby strojírenství. Uvedena firma využívá cca 1/3 z využitelné plochy.

Technická kategorie užití jednotka údaje
Celková plocha m2 100659
Zastavěná plocha m2 18776
Využitelná plocha m2 33165
Ostatní plocha m2 81883
Z toho :    
Zeleň m2 55464
Komunikace + manipulace m2 25520
Jiná plocha m2 899


V současné době je areál pronajat z cca 65%. Další rozšíření je odvislé od rekonstrukcí zbývajících prostor.

Celý areál se skládá z cca 38 objektů. Přehled hlavních objektů je následující :
  • Budova A - pětipodlažní budova o  využitelné ploše           9.606  m2
  • Budova B - pětipodlažní budova o  využitelné ploše            9.820  m2
  • Centrální šatny - dvoupodlažní budova o celkové  ploše       964  m2
  • Servisní budova - čtyřpodlažní budova o využit.  ploše         2.462  m2

LV číslo: 6744
Obec: 567442 Teplice
Kat.území: 766259 Teplice - Trnovany

Parcel.č. Užití dle LV Výměra m2
2226/3 Zastavěná plocha a nádvoří 132
2226/4 Zastavěná plocha a nádvoří 558
2228 Zastavěná plocha a nádvoří 54
2229/9 Zastavěná plocha a nádvoří 282
2229/11 Zastavěná plocha a nádvoří 248
2229/12 Zastavěná plocha a nádvoří 408
2229/13 Zastavěná plocha a nádvoří 445
2229/14 Zastavěná plocha a nádvoří 67
2229/17 Zastavěná plocha a nádvoří 587
2229/18 Zastavěná plocha a nádvoří 122
2229/19 Zastavěná plocha a nádvoří 88
2230/2 Zastavěná plocha a nádvoří 768
2230/3 Zastavěná plocha a nádvoří 148
2230/4 Zastavěná plocha a nádvoří 73
2230/5 Zastavěná plocha a nádvoří 16
2232 Zastavěná plocha a nádvoří 5783
2233 Zastavěná plocha a nádvoří 891
2234/5 Zastavěná plocha a nádvoří 13
2235/2 Zastavěná plocha a nádvoří 926
2236/3 Zastavěná plocha a nádvoří 408
2236/4 Zastavěná plocha a nádvoří 151
2236/5 Zastavěná plocha a nádvoří 97
Parcel. č. Užití dle LV Výměra m2
2236/6 Zastavěná plocha a nádvoří 857
2237 Zastavěná plocha a nádvoří 523
2238 Zastavěná plocha a nádvoří 92
2240 Zastavěná plocha a nádvoří (č.p. 1201) 2740
2265/1 Zastavěná plocha a nádvoří 2745
2265/2 Zastavěná plocha a nádvoří 215
2266 Zastavěná plocha a nádvoří 793
2267/1 Zastavěná plocha a nádvoří 716
2267/2 Zastavěná plocha a nádvoří 547
2269/9 Zastavěná plocha a nádvoří (budova LV 6197) 35
2226/1 Ostatní plocha 1419
2226/6 Ostatní plocha 218
2226/7 Ostatní plocha 1112
2226/30 Ostatní plocha 5142
2226/31 Ostatní plocha 1313
2226/32 Ostatní plocha 1154
2226/33 Ostatní plocha 1251
2226/34 Ostatní plocha 9822
2226/34 Ostatní plocha 4947
2226/36 Ostatní plocha 1631
2229/1 Ostatní plocha 331
2229/20 Ostatní plocha 164
2229/21 Ostatní plocha 131
2229/22 Ostatní plocha 1000
2229/23 Ostatní plocha 470
2229/24 Ostatní plocha 476
2229/25 Ostatní plocha 1212
2229/26 Ostatní plocha 420
2229/27 Ostatní plocha 2384
2229/28 Ostatní plocha 492
2229/29 Ostatní plocha 2138
2229/30 Ostatní plocha 966
2229/31 Ostatní plocha 3668
2229/32 Ostatní plocha 1423
2229/33 Ostatní plocha 1331
2229/34 Ostatní plocha 1659
2229/35 Ostatní plocha 1952
2229/36 Ostatní plocha 1698
2229/37 Ostatní plocha 764
2229/38 Ostatní plocha 590
2229/39 Ostatní plocha 410
2229/40 Ostatní plocha 394
2229/41 Ostatní plocha 327
2229/42 Ostatní plocha 769
2229/43 Ostatní plocha 809
2230/1 Ostatní plocha 1852
2231 Ostatní plocha 2222
2234/1 Ostatní plocha 1306
2234/2 Ostatní plocha (bývalá vodní nádrž) 766
2234/3 Ostatní plocha 1818
2234/6 Ostatní plocha 375
2234/8 Ostatní plocha 8414
Parcel. č. Užití dle LV Výměra m2
2234/9 Ostatní plocha 7166
2234/10 Ostatní plocha 297
2235/1 Ostatní plocha 75
2269/1 Ostatní plocha 369
2269/10 Ostatní plocha 244
2269/13 Ostatní plocha 240
CELKLEM   100659

Kontaktní osoba: Alena Horská

257 329 413

Další nemovitosti z portfolia